Tankefeltterapi

"NÅR NEGATIVE FØLELSER ER STERKE NOK, HAR FORNUFTEN INGEN SJANSE"

TFT er en metode hvor vi bruker fingrene til å banke lett på bestemte akupunkturpunkter i en bestemt rekkefølge, dette mens du tenker på det du vil ha hjelp til. Dette kan f.eks være angst, fobier, redsel, stress eller annet.

Dette vil aktivisere kroppens egne reparasjonssystemer, slik at vonde følelser og ubehag kan bli mindre - eller helt borte.

Mange rapporter viser at TFT kan gi raske og gode resultater ved forskjellige problemer. Med tankefeltterapi beholder du all evne til å føle frykt, angst og smerte, men jeg ønsker med denne behandlingen å endre intensiteten i ubehagelige følelser.

På denne måten vil man få mer samsvar mellom følelser og opplevelser. Når sterke følelser avtar blir dette avløst med sinnsro og fravær av fysisk ubehag.

Tankefeltterapi kan blant annet brukes ved 

* Depresjon   * Traume  * Sjalusi  * Skam  * Sjokk  * Hodepine  * Smerter   * Prestasjonsangst  * Lese og skrivevansker  * Sorg  *Angst

                                                                        

         En del av behandlingen går ut på at du selv lærer å behandle deg selv. TFT er hjelp til selvhjelp.


Metoden ble utviklet av Dr. Roger Callahan, en amerikansk psykolog med mer enn 50 års erfaring, på slutten av 70 tallet. Han har forsket på metoden i over 30 år. Mats Uldal innførte metoden til Norge i 1997


TFT PÅ DYR

Jeg kan undervise i hvordan du kan gi Tankefeltterapi til din hund eller katt.

Det kan være at hunden din er stressa, redd og engstelig, katten din er urolig og utrygg osv.

Virker der og da og har langvarig virkning.
God erfaring med å banke på min katt og nabo katter.